Waterstof

Vanwege de relatief beperkte actieradius van batterij aangedreven voertuigen is er in sommige gevallen behoefte aan een aanvullende technologie.

Eén van de manieren waarop de actieradius van een batterij aangedreven voertuig verlengd kan worden is door gebruik te maken van een brandstofcel, werkend op waterstof. In een dergelijke brandstofcel vindt een reactie plaats tussen waterstof (H2) en zuurstof (O2), waarbij water (H2O) vrijkomt. Tijdens deze reactie komt er daarnaast elektrische energie vrij welke gebruikt kan worden voor het vergroten van de actieradius.

Het splitsen van water door middel van elektrolyse, de omgekeerde reactie, kan in principe leiden tot een volledig emissievrij systeem. Mits de benodigde elektriciteit is verkregen uit een duurzame bron. 

Een nadeel van waterstof is de lage hoeveelheid energie per volume eenheid, dit betekent dat het gas momenteel onder hoge druk (350 bar) dient te worden opgeslagen om een significante verhoging van de actieradius te behalen.

Binnen VDL ETS wordt er daarom ook aandacht besteed aan het opslaan van waterstof in bijvoorbeeld een vloeistof of vaste stof.  

Op basis van de traditionele waterstoftechniek werkt VDL ETS aan verschillende toepassingen voor zowel bussen als trucks. Er lopen diverse subsidieprojecten hieromtrent!