ADAS

Autonome vervoerssystemen in het Openbaar Vervoer (OV) zullen de kosten van het OV systeem verlagen en het comfort plus veiligheid verhogen. Deze systemen zullen waarschijnlijk in 10 jaar niet meer weg te denken zijn in ons straatbeeld.

VDL is sinds 2001 met volledig autonome systemen aan het experimenteren. Sinds 2009 kunnen bij VDL volledig autonome systemen gekocht worden voor haventoepassingen op afgesloten terreinen. Deze systemen functioneren 24/7 zonder problemen. De techniek en betrouwbaarheid van de bestaande autonome systemen is daarom ook geen onderdeel meer van verder onderzoek binnen VDL. Daar VDL zeer geïnteresseerd is om deze systemen in de dagelijkse operatie toe te passen, focust VDL zich dan ook in eerste instantie op de integratie van deze systemen in verschillende voertuigen en daarnaast op de veiligheid zodanig dat deze systemen in mixed traffic op privé terrein veilig kunnen functioneren.

Als eerste toepassingen van deze volledig autonome systemen denkt VDL aan het VEILIG automatiseren van vrachtwagen laad- en los terreinen, bus depots, automatisch nauwkeurig stoppen aan haltes en goederentransport op industrieterreinen. Deze toepassingen zullen met geringe snelheid rijden, maar moeten wel, volgens de internationale standaards, gecertificeerd zijn op een adequaat veiligheidsniveau.

VDL ETS is om dit te realiseren bezig met ontwikkelen en integreren van een veiligheidsconcept dat als module toepasbaar is voor meerdere typen voertuigen. Zowel de hardware, de software als ook de documentatie zijn hiervoor als een modulair systeem opgezet, zodat ze in de tijd snel aangepast kunnen worden aan de toekomstige ontwikkelingen. Mocht bijvoorbeeld een even veilig positioneringssysteem ontwikkeld worden, wat simpeler, nauwkeuriger en/of goedkoper is, dan zou dat zo in het voertuig en op veiligheid gecertificeerde documentatie geïntegreerd kunnen worden.

De eerste voertuigen (>100.000 kg) gebaseerd op dit principe rijden in mixed traffic al rond bij BASF in Ludwigshafen. Deze voertuigen verzorgen de distributie van de basisstoffen tussen de verschillende chemische fabrieken. Exact dezelfde technologie wordt echter ook al toegepast op een (test) Minibus van 5.500 kg. Met deze projecten op privé terreinen en met een geringe snelheid probeert VDL meer ervaring te krijgen en in de toekomst de stap te zetten naar de openbare weg om bijvoorbeeld bussen automatisch naar de laadpaal te laten rijden.

De aangeboden ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) systemen worden door VDL opgevolgd, geïntegreerd en getest in de bestaande voertuigen. In eerste in instantie zijn dat de reisbussen (Coach), daarna volgen de stad- en streekbussen.

De komende jaren gaat veel gebeuren op dit gebied. ADAS wordt standaard in de nabije toekomst en volledig autonoom rijden wordt verder door VDL ETS opgevolgd en getest. Indien de eerste gebieden, waar alleen nog autonoom gereden mag worden realiteit zullen worden, is VDL er klaar voor.

ADAS-EMDAS

In het kader van het ADAS-EMDAS project is een autonoom rijdend voertuig opgeleverd, een Mercedes-Benz Sprinter. Het project is een studieproject dat werd uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven Flanders Make uit België en Götting uit Duitsland. Het project is een studieproject met als doel het vergaren van expertise en data op het gebied van autonoom rijden.

Binnen dit project is VDL ETS verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van de benodigde sensoren en bijbehorende montage. Zo is er bijvoorbeeld een toerentalsensor geïmplementeerd welke dient als validatie ten opzichte van andere sensoren. Samen met VDL Steelweld wordt er gestreefd naar het modulair opbouwen van het ADAS systeem, zodat dit naast bus toepassingen ook bruikbaar is voor container transportvoertuigen.