Duurzaamheid

Bij VDL Enabling Transport Solutions (VDL ETS) staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Ten eerste proberen wij door het ontwikkelen van e-voertuigen de plaatselijke uitstoot van schadelijke gassen zoveel mogelijk te beperken. Dit leidt tot gezondere levensomstandigheden binnen met name de stadscentra waar onze voertuigen actief zijn. Inmiddels heeft VDL al meer dan 19.000.000 kilometer elektrisch afgelegd, dit betekent daarnaast dat er 19.000.000 kilo CO2 aan lokale uitstoot is voorkomen. Gemiddeld komen daar nog eens 60– tot 70.000 km per dag bij, wat dus zeer aardig oploopt!

Om de totale impact van onze voertuigen op het milieu in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van levenscyclus analyses, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de totale emissies van cradle-to-cradle.

Vanwege de aandacht die er bij VDL Enabling Transport Solutions (VDL ETS) is voor duurzaamheid en milieu zijn we bezig om dit te waarborgen middels een ISO 14001 certificering.
We verwachten ons in januari 2019 tegen deze norm te certificeren.