Laadplein

Om VDL speerpunt technologieën in de duurzame VDL voertuig platforms doelmatig te kunnen toepassen , operationeel met elkaar te laten communiceren en  testen middels  de daarbij behorende EV contact- en laadsystemen conform de laatste markt- , veiligheids- en standaardisatie eisen heeft VDL ETS een wereldwijd uniek High Voltage DC Charging Test Center (het laadplein) in 2018 in gebruik genomen.

Door een unieke samenwerking met de leidende leveranciers zijn steeds de laatste versies  (en vaak al prototypes van toekomstige) snellaad technologieën op het laadplein aanwezig. Hierdoor kan de snelle transitie en nieuwe inzichten van duurzame transportoplossingen in een zeer vroegtijdig stadium geïmplementeerd - en uitvoerig getest worden. Zo is duidelijk dat onder invloed van Total cost of Ownership (TCO) verbeteringen, dat de snelheid van laden van Heavy Duty transport middelen nog verder toenemen met vermogens van boven de 600kW om zo verliestijden tijdens het laden tot een minimum te beperken.

Naast de standaard CCS combo 2 en  de vloeistof gekoelde 350 kW laadstekker zijn er 4 snellaad locaties bruikbaar middels op het voertuig,  maar ook middels infrastructuur zijdig  gemonteerde pantograaf oplossingen.

Uniek is verder aan het laadplein dat het niet alleen is ingericht voor het laden maar dat ook de eerste beproevingen zijn ingezet om te ontladen. Dit zogenaamde bi-directionele laden biedt in de toekomst grote mogelijkheden om de piekbelastingen als we allemaal tegelijkertijd op het moment willen gaan laden het elektrisch tijd netwerk (grid) beter te gaan regelen (smart grid); daarvoor zal het Laad Test Centre in 2019 nog verder uitgebreid worden met een energieopslag systeem (ESS) om zodoende de veroudering van batterijen bij bi-directioneel laden en de mogelijkheden om batterijen een “tweede leven” te geven  te onderzoeken.

Voor dat alles heeft het laadplein met zijn eigen stroomvoorziening van 1,4 MW  en is er zodoende  op het plein de mogelijkheid om 7 zware voertuigen gelijktijdig te koppelen, snelladen, testen, dataloggen en real time te monitoren met High Vision camera’s om zo maximaal informatie te verzamelen om deze technologieën zo efficiënt  als mogelijk door te ontwikkelen, maar ook om onze klanten steeds beter van advies te voorzien en steeds de nieuwste beschikbare mogelijkheden vroegtijdig te  demonstreren. Door deze optimalisaties en de juiste keuzes kunnen de risico’s en de investeringskosten voor deze infrastructuur verder beperkt worden . De transitie naar schoner vervoer zal hierdoor aanzienlijk versnelt worden en kunnen  de CO2 reductie doelstellingen effectiever ingevuld worden.

Andere ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur & energie: