Energieopslagsysteem (V-Storage)

Energieopslag is onlosmakelijk verbonden met e-mobility. Met het oog op de energietransitie en kostenbesparingen worden innovatieve en duurzame oplossingen binnen de mobiliteitsmarkt steeds belangrijker. Zonnepanelen en windturbines maken het voor consumenten en bedrijven nu mogelijk om zelf energie te gaan opwekken. Daarnaast wordt er steeds meer elektriciteit door wind en zon opgewekt door bijvoorbeeld de grote windmolenparken in de Noordzee. De productie van deze elektriciteit is echter heel weersafhankelijk.
Aan de andere kant komen er nieuwe grote verbruikers bij. Mobiliteit, en zeker in de vorm van bussen en vrachtwagens, is één van de grootste nieuwe gebruikers van elektriciteit.

Door deze ontwikkelingen verandert de hele balans op het elektriciteitsnet. Dit zorgt voor problemen. Het elektriciteitsnet is vaak niet ontworpen voor deze nieuwe grootverbruikers, wat ertoe kan leiden dat de stroom uitvalt. Om dit soort problemen op te lossen is de netbeheerder genoodzaakt het elektriciteitsnet te verzwaren. Met een groeiende hoeveelheid netwerkproblemen begint dit een kostbare zaak te worden.

Oplossing hiervoor is het integreren van energieopslag bij grote afnemers zoals vervoerders. Hiermee kan een vervoerder overtollig geproduceerde energie opslaan en zelf gebruiken op een later moment, als er een tekort aan elektriciteit is. Dit voorkomt grootschalige netverzwaring en helpt om de kosten van de elektriciteitsinfrastructuur laag te houden. Ook kan energieopslag worden gebruikt om overschotten aan duurzame energie op te slaan en af te geven wanneer er niet genoeg duurzame energie beschikbaar is. Omdat energieopslag voor meerdere problemen een oplossing kan bieden is het een effectievere en goedkopere techniek dan wanneer aparte oplossingen zouden worden ingezet. Een stap verder kan energieopslag het ook mogelijk maken om energie te leveren aan nabijgelegen bedrijven en afnemers.

VDL ETS ontwikkelt om deze reden energieopslagsystemen. Deze systemen kunnen daarnaast dienen voor het hergebruik van gebruikte busbatterijen en zo deze dus een tweede leven geven.

Andere ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur & energie: