Mechanische & Elektrische Engineering

Mechanische Engineering

De mechanische engineering richt zich op het integreren van de hele range aan gangbare automotive systemen bij onze voertuigen om te voldoen aan de specificatie en de gestelde randvoorwaarden, ook rekening houdend met homologatie.

Om constructies te kunnen ontwikkelen dienen we ook te kijken naar de inbouwrichtlijnen en de eisen van toeleveranciers. De ontworpen systemen worden continu bekeken om te kunnen optimaliseren zo dat we steeds de beste oplossing kunnen bieden. De mechanische ontwikkelingen kunnen uitgewerkt worden in diverse CAD pakketten zoals Creo en NX.

Mechanische analyses

Het is belangrijk om te weten hoe een bepaalde constructie van complete voertuigen of voertuigonderdelen zich gedraagt om tot een goed eindproduct te komen. Om dit te kunnen weten wordt er volgens FEM (Finite Element Method) of beter gezegd eindige-elementenmethode berekeningen gemaakt.

Bij het doorrekenen van de constructies wordt gekeken naar de verschillende sterkte eigenschappen zoals dynamische belastingen, druk, stijfheid, spanningen en trillingen.
De verkregen analyses en berekeningen  worden zeer goed in kaart gebracht en laten als het ware zien hoe het product op verschillende omstandigheden reageert door gebruik te maken van simulatie & modellering.

Op deze wijze wordt een constructie zo goed mogelijk vooraf doorgrond en wordt hierin zo’n duidelijk mogelijk advies gegeven.
Na het visualiseren en analyseren worden de FEM resultaten gerapporteerd en kunnen er verbetervoorstellen gemaakt worden om een geschikt eindresultaat te bekomen!

Elektrische & Elektromechanische Engineering

De elektrische engineering richt zich op de integratie van alle gangbare automotive systemen in elektrische schema’s en draadbomen bij onze voertuigen die voldoen aan de specificatie en de gestelde randvoorwaarden, ook rekening houdend met homologatie.

Om dit te kunnen completeren dienen we ook te kijken naar de geldende constructielijnen om de componenten te kunnen detailleren. Hierbij wordt natuurlijk ook naar de gangbare productietechnieken gekeken.

De ontworpen systemen worden continu bekeken om te kunnen optimaliseren zo dat we steeds de beste oplossing kunnen bieden. De elektrische ontwikkelingen kunnen uitgewerkt worden in diverse kabelboompakketten zoals KABI en Engineering Base.