Documentatie Engineering

De groep Documentatie Engineering ontwikkelt en onderhoudt de gebruikers, onderhouds - en werkplaatsdocumentatie van de producten die ETS ontwikkelt. Voorbeelden van deze documentatie zijn: chauffeursinstructies, onderhoudsformulieren, onderhoudsboeken en de verschillende werkplaatsboeken. Voor de elektrische en hybride voertuigen komen daar nog eens de veiligheidsinstructies bij, met name veiligheidskaart en procedures ‘’Spanningsloos maken’’.

Zo zijn we de brug tussen de productontwikkelaars en de mensen die dagelijks onze producten gebruiken en ze in optimale vorm houden.

Transportmiddelen worden steeds ingewikkelder en bevatten meer en meer elektrische onderdelen. Voor personeel dat vergroeit is met diesel-aangedreven voertuigen is dat soms best lastig. Ook integreren we meer en meer systemen van toeleveranciers in onze producten. Dit alles vraagt uitleg en extra ondersteuning. Documentatie Engineering vormt hierin een belangrijk onderdeel. Vanuit gedegen eigen technische kennis en kennis van technische documentatie overleggen we uitgebreid met de productontwikkelaars en toeleveranciers om de nieuwe producten te doorgronden en zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Illustraties vormen hierbij trouwens een belangrijk onderdeel.

Meer en meer is de groep ook gesprekspartner bij de voorbereidingen voor het operationeel maken van nieuwe voertuigen. Het opstellen van onderhoudsschema’s is hiervan een mooi voorbeeld. Hierin werken we nauw samen met de diverse Service afdelingen van VDL Bus & Coach.

Daarmee leveren we uiteindelijk een compleet pakket van After Sales Documentatie waarmee we onze klanten helpen om dag in dag uit hun voertuigen zo optimaal mogelijk te benutten. Want ook voor ons geldt: Enabling Transport Solutions.