Autodrive Project

Binnen het Autodrive project richt VDL zich op de ontwikkeling van een fail-operational 450 kW snellaadsysteem. Als eerste stap wordt hiervoor de batterijveroudering gekarakteriseerd en gemodelleerd op celniveau. Vervolgens wordt het celmodel opgeschaald naar een batterij packmodel. Het packmodel wordt daarna gebruikt voor het ontwerpen van een nieuwe laadstrategie op pack niveau voor het verbeteren van de reikwijdte van de bus en het reduceren van de batterijveroudering. Hiervoor zal de bus met de lader gaan communiceren om de laad- en ontlaadstromen real-time te sturen. Als laatste voert VDL uitvoerige voertuigtesten uit om de energie besparing en batterijveroudering reductie te valideren en de functionaliteiten en veiligheid te controleren.