Assured Project

Het ASSURED project richt zich op het stimuleren van de elektrificatie van het openbaar vervoer en de integratie met high-power snellaadinfrastructuur. Het project focust zich op het ontwikkelen en beproeven van de snellaadoplossingen voor een gehele busvloot. Hiervoor worden innovatieve laadstrategieën ontwikkeld en geïmplementeerd in het voertuig met het oog op het reduceren van het geluidsoverlast en luchtvervuiling net zoals Total Cost of Ownership en operationele kosten. Een ander aspect wat wordt verbeterd is de grid stabiliteit en een zeker energie levering, wat nodig is voor grootschalige implementatie van e-bussen. In het ASSURED project worden de nieuwe (geautomatiseerde) laadstrategieën en verschillende laders uitvoerig beproefd (zelfde voertuig met verschillende laadinfrastructuur opladen).